Dolina Górnej Rospudy

Dolina Górnej Rospudy w strefie Natura 2000 stanowi specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (Dyrektywa Siedliskowa, Dyrektywa Ptasia). Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Rospudy w północno-wschodniej Polsce.


Jeziora w Dolinie Rospudy. Natura .

Jeziora Wysokie oraz jezioro Rospuda.

jezioro Rospuda

Jezioro Rospuda. Wyspa.

Wypoczynek w regionie ukazanym na zdjęciu. Dostęp do linii brzegowej.

Rospuda

Naturalna linia brzegowa. Czyste powietrze.

Przyroda .

Rospuda

Przyroda • Dolina Górnej Rospudy

Dolina Górnej Rospudy leży w strefie Natura 2000 i stanowi specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (Dyrektywa Siedliskowa, Dyrektywa Ptasia). Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Rospudy w północno-wschodniej Polsce. Obszar obejmuje górny odcinek doliny rzeki Rospuda, o bardzo dużych walorach przyrodniczych i krajobrazowych. W obszarze Doliny Górnej Rospudy występują ważne dla Europy gatunki zwierząt i roślin. Bardzo liczną populację w ostoi tworzą gatunki uznane za zagrożone wyginięciem w Polsce oraz objęte ścisłą ochroną m.in.: Bóbr europejski (ssak) Kumak nizinny (płaz) Grzybienie północne (roślina) Rzepik szczeciniasty (roślina)