logo +48 789 069 723

Bliżej niż myślisz

Pokój nad jeziorem na Suwalszczyźnie w obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny Rospudy w północno-wschodniej Polsce.

Pokoje nad jeziorem

Pokoje nad jeziorem Rospuda, pokój nad jeziorem na wsi

Domek nad jeziorem

Domek nad jeziorem Rospuda na Suwalszczyźnie, domek letniskowy z własną linią brzegową

Noclegi nad jeziorem

Bociany

Bociany zadomowiły się i od pewnego czasu mieszkają z nami bociany na słupie w gnieździe. Bociany są spokojne i ostrożne. Zachęcamy do fotografowania i filmowania z pewnej ogległości.

Jezioro

Jezioro w obszarze wyznaczonym aby chronić i zachować dolinę Rospudy odznaczającej się wysokim stopniem naturalności, z roślinnością torfowiskową zbiorowisk leśnych i nieleśnych.

Rospuda

Rospuda to długie i wąskie jezioro rynnowe w kształcie łuku. Brzegi jeziora są wysokie, zbudowane z osadów wodnolodowcowych, głównie z piasków i żwirów z głazami narzutowymi.

Natura 2000

Dolina Górnej Rospudy leży w strefie Natura 2000 i stanowi specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (Dyrektywa Siedliskowa, Dyrektywa Ptasia). Obszar obejmuje górny odcinek doliny rzeki Rospuda, o dużych walorach przyrodniczych i krajobrazowych. Zobaczyć możesz gatunki objęte ścisłą ochroną w Polsce lub uznane za zagrożone wyginięciem m.in.:

  • Bóbr europejski (ssak)
  • Kumak nizinny (płaz)
  • Rzepik szczeciniasty (roślina)
gatunki Przyroda

Dolina Górnej Rospudy

Noclegi nad jeziorem w Rospuda spraw sobie wakacje na wsi agroturystyka Podlasie Suwalszczyzna, Jezioro Rospuda Filipowska, prywatna linia brzegowa, ciekawe trasy rowerowe zobacz atrakcje Mosty w Stańczykach, Suwalski Park Krajobrazowy zobacz rezerwacje grzybobranie w Lesie Rakowskim, wędkowanie, spacery, pokój z widokiem na gniazdo bocianie przyroda Polska północno-wschodnia Bliżej niż myślisz pytania

Jezioro Rospuda i wyspa